ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย – เชียงคาน
ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย 42000

facebook

https://www.facebook.com/

Pagefacebook

https://www.facebook.com/lruresearch/

websit: research.lru.ac.th/

เบอร์โทรศัพท์:042835223-8