วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)

วันอาสาฬหบูชาเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อทางพระพุทธศาสนา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) นั้นคือ “วันอาสาฬหบูชา” และวันเข้าพรรษา ซึ่งวันอาสาฬหบูชา 2561 นี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วันเข้าพรรษา เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี