สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุม อาคารสหสารสนเทศ ชั้น 4 ตึก 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น