สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุม อาคารสหสารสนเทศ ชั้น 4 ตึก 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์