ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๒

 

ตามที่สมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมสัมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาร์ซาเดอร์  ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในการจัดในครั้งนี้กับเครือข่ายบริหารการศึกษาทางภาคกลางเพื่อรับทราบและร่วมงานต่อไป

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์