ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.พร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนนทบุรี

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

                   

Read more