ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโค

Read more