ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยจัดห้องประชุมเว้นระยะนั่งห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19