แบบประเมินการจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ท่านสามารถประเมินในแบบฟอร์มหลักได้ที่  https://forms.gle/PCrjjBTHb8xgpVNj7      

————————————