ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

                     ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร  20 ต.เมือง อ.เมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000

โทรศัพท์ 042835223-8  ต่อ 41141 51141  Fax 042835224-8

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

2 thoughts on “ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.