ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม,แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) สำหรับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564——————————

ลิงค์ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ สอกว.  (ระบบ tiras ) : https://tiras.tsri.or.th/

 

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.