ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

                        ภาพตัวอย่าง

หมายเหตุ  : ท่านสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์ได้ที่ลิงค์ด้านล้างนี้..

———————-


Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.