ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย 3 เรื่อง โดยสำนักงานเรขาธิการสภาผู้แทนราชฎร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html