เข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

                      วันที่ 15 – 17 มกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณะนักวิจัยจำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.