ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่            :  อาคาร 20 ชั้น 4 ถ.เลย – เชียคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์      :  042 835 223-8 ต่อ 41141 , 41142, 51143

E-mail         :  research_lru@hotmail.com