ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพิ่มศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพบุคลากรอุดมศึกษา: บมเพาะและแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการแห

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                   

Read more