วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครหรือการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.

                               ด้วยตำแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะว่างลงในวันที่ 22 มกราคม 2563 และคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส. ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดำเนิการจัดสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส. คนใหม่

                                คณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส. ได้ดำเนินการให้มีการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส. ดังกล่าวฯ หากประสงค์เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหาดังกล่าว โปรดส่งกลับไปยังฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พศ. 2562 เวลา 17.00 น.

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : www.thaihealth.or.th   

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.