ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 สำหรับโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ่นส่วน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

Spread the love
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 สำหรับโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ่นส่วน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย แจ้งว่า Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 สำหรับโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ่นส่วน ได้แก่ จีน (รวมถึงฮ่องกงและไต้หวัน) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศสมาชิกอาเซียน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ETH Zurich ที่ https:// ethz.ch/en.html

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย