วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ( Regional Research Expo 2020 )” ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563(Regional Research Expo 2020)” ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563” (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8 “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในงานมีกิจกรรมเวทีเสวนาและการจัดกิจกรรมภาคนิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน / นักวิจัยในพื้นที่ / เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาคนิทรรศการ นําเสนอผลงานนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.researchexpo.uru.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.