ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Spread the love
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 จึงขอเชิญชวนบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/    และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง เบอร์ติดต่อ 034 341545-6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092 2693377

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.