ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2

Spread the love

                         ด้วยหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามทิศทางการวิจัยที่มีแนวทางการให้ความสำคัญกับจริยธรรมในมนุษย์มากขึ้น ส่งผลให้งานวิจัยมีความลึกซึ้งและมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงควรมีแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประกันคุณภาพงานวิจัยว่าได้ดำเนินการตามระเบียบและวิธีวิจัยให้มีความเคารพ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน อย่าถูกต้องตามหลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การวิจัยที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก

                          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรบกลักจริยธรรมในมนุษยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/vNdaua  อัตราค่าลงทะเบียนที่นั่งละ 1,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์              : http://www.nrru.ac.th/public/rdit

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โทรศัพท์            : 044 272941, 063 654 2916

E-mail              : rdinrru.pr@gmail.com

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.