ขอประชาสัมพันธ์ในการใช้ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

Spread the love

ด้วยศูนย์ประสานโครงการเมืองยั่งยืนโดยศูนย์วิจัยและอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ให้ดูแลการดำเนินการโครงการเรื่องวิจัย การพัฒนาระบบประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีอาจารย์ ดร. อรัณย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินการพัฒนาระบบที่ยังยืนและยืดหยุ่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกาบริบทความหลากหลายของสถาบันศึกษาในประเทศไทย

ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการเผยแพร่ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางallansriratana.tab@mahidol.ac.th(อาจารย์ดร.อรัณย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.