ขอยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022

Spread the love

ด้วย ShareRing Lab ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้บริษัท ShareRing Limited จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ShareRing ในการสำรวจแนวทางใหม่ๆ ในการออก การจัดเก็บ การตรวจสอบ และการแบ่งปันข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ กำหนดเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับ metaverse [การแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต] และ digital identity [การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล] รวมถึง NFTs ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ digital identity ซึ่งอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของ metaverse ตลอดจนการพัฒนาและการใช้งาน NFT พร้อมยูทิลิตี้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการเข้าถึงสถานที่ การยืนยันตัวตน หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ไม่รวมกับ NFT art งบประมาณโครงการ โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาโครงการสามเดือน โดยมีระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในปีนี้การสนับสนุนทุนวิจัยจะมีให้สำหรับผู้สมัครในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้ ShareRing มีแผนที่จะเปิดรับใบสมัครจากประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ในการนี้ ShareRing Lab จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ shorturl.at/qvES2 โดยมี นายดนุสรณ์ พรหมภักดี, ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า และหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค, dan.p@sharering.network, 099-109-0440 และ น.ส.ศศิพร ทองมอญ, Research Lab Coordinator and Support Assistant, sasipon.t@sharering.network, 098-991-6625 เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

บริษัท ShareRing Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2561 และเติบโตจนกลายเป็นธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลก โดยมีพนักงานกระจายอยู่ใน 11 ประเทศ และในกว่า 5 ภูมิภาคทั่วโลก ShareRing มีต้นกำเนิดจากระบบเศรษฐกิจการแบ่งปันและการเช่า และได้พัฒนาไปสู่ระบบนิเวศข้อมูลส่วนบุคคลดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาดำเนินการ ShareRing มีโซลูชันการยืนยันตัวตนแบบไร้สัมผัส เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่สร้างระบบนิเวศที่บุคคลและองค์กรสามารถทำธุรกรรมในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นที่เชื่อถือได้ เป็นศูนย์กลางในการสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสูง กล่าวคือโซลูชัน ID เป็นแบบอธิปไตยที่จะต้องเข้ารหัส โดย ShareRing ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนในการสร้าง “ลายนิ้วมือ” ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อยืนยันข้อมูลประจําตัวส่วนบุคคลและเอกสารต่าง ๆ ที่ตรวจสอบได้ของแต่ละบุคคล มีอำนาจอธิปไตยในตนเอง ซึ่งหมายถึง บุคคลยังคงสามารถควบคุมข้อมูลของตนเองได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะอยู่บนอุปกรณ์ส่วนตัวของตนในรูปแบบที่เข้ารหัสเท่านั้น และไม่เคยถูกจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางแต่อย่างใด

ลิงค์ส่งข้อเสนอโครงการฯ shorturl.at/qvES2

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย