ขอเชิญจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Concept Paper) เพื่อรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

Spread the love
ขอเชิญจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Concept Paper) เพื่อรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเชิญหน่วยงานของท่านจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Concept Paper) จำนวนไม่เกิน 1 หัวข้อ เพื่อรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการฯ จึงขอเชิญเสนอแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการการวิจัยแบบมุ่งเป้า ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdfund97_4@erc.or.th  ติดต่อผู้ประสานงาน 0 2207 3599 ต่อ 311, 348 (นายสาธิต รุ่งพุทธิกุล)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.