ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Spread the love

 

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ ศาสนา ศีลธรรม มีความรู้ในด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งใบสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณพร้อมเอกสารหลักฐาน ไปที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th/ หรือสแกน QR Code ได้ที่ด้านล่างนี้

สแกน Qr Code เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 625
โทรสาร. 0-2561-0578
Email. iad@nrct.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย