วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีโครงการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Journal of Science Innovation for Sustainable Development : JSISD ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาศในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันผ่านการเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิจัยรุ่นพี่ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์

                  จึงขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2423-9402-6 อีเมล์ jsisd@dusit.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยวสวนดุสิต

โทรศัพท์        : 0 2423 9402 – 6

โทรสาร          : 0 2423 9416

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.