วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบิน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
  3. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการบิน โดยการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ในการจัดประชุม

  • อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน
  • ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองวิชาบริหารการบิน
ดร. วรันตรี ปลั่งวัฒนะ ครูวิชาภาคพื้นดิน (ผู้ประสานงานหลัก)
โทร. 02-272-5741 ต่อ 3302
E-mail. avmproceeding@catc.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย