ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2

Spread the love

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนวิทยาศาสต์และห้องปฏิบัติการ(อาคาร ๒๘) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพื่อให้คระจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรดับบัณฑิตที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่สร้างสรรค์นวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๓  ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ให้คณาจารย์และนักศึกที่สนใจการนำเสนอผลงานส่งใบสมัครพร้อมบทความเต็ม(Full paper) ได้ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ที่สนใจสมารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ncst.lru.ac.th

 

 

และสอถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

ดร.กิตติ ต้นเมืองปักรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทร ๐๘๕-๖๘๑-๑๒๒๗

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.