ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conference)

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conference)
ภายใต้แนวคิดหลัก Rethinking the Future Education for the Emerging Needs of Society

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามวันเวลาดังกล่าวสำหรับหน่วยงานราชาการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้กรุณาส่งแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมมาด้วย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.conferencethaiseries.com/may-series-2022/ลงทะเบียน-education-next-forum-2022/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.conferencethaiseries.com/may-series-2022/education-next-forum-2022-download/

วัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงาน

เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากโรคระบาด แวดวงการศึกษาต้องหาคำตอบแบบไหนที่ใช่และเหมาะสมที่สุดสำหรับอนาคต การยกระดับการพัฒนาศักยภาพ การสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้รูปแบบใหม่จะเป็นการผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทยสามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตร การวิจัย และการเรียนการสอนให้สอดรับกับทิศทางของโลก จึงเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อทันรับมือเพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต
โทร. 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223
Email. pimphatsara@absolutealliances.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย