ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Spread the love
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2- ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในงานเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-10 นั้น

          คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริบทของความปกติใหม่” ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 และการประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.