ขอเชิญประชาสัมพันธ์ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏเเชียงใหม่ ขอเชิญจัดทำ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร ซึ้งทั้งสองวารสารวรสารเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดการในอยู่ในฐานข้อมูล ซึ้งทั้งสองเป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ ได้รับการจัดฐานข้อมูลของสูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารเป็นราย 6 เดือน (2 ฉบับ) บทความที่ส่งมา พิจารณาเพื่อตีพิม จะได้รับแจ้งผลการพิจารณาในภายใน 3 เดือน ทั้งที้นบทความจะได้รับการตีพิมพ์มาก่อน สามารถส่งบทความวิจัยและบความวิชาการ ได้ที่ https//tci-thaijo.org/index.php/pikansan/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.