ขอเชิญยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคา การศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

Spread the love

ขอเชิญยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคา การศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีวัตถุประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล ประจำปี 2564 สามารถยื่นเอกสารเป็น 2 ซอง ประกอบด้วยข้อเสนอด้วยเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา อย่างละ 6 ชุด กำหนดปิดรับข้อเสนอ ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.