ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Spread the love

                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2562 ( Ramkhamhaeng  University National and International Research Conference 2019 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และความชำนาญในด้านวิจัยและเพื่อให้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งในงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2562 มีการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและนักวิจัย พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม

                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม  2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์            : 0  2310 8694

เว็บไซต์              : http://www.rd.ru.ac.th/

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.