วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technolgy Educattoin Conference 2018 (ISMTEC 2018)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงาน เลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The International Science, Mathematics and Technolgy Educattoin Conference 2018 (ISMTEC 2018) ในหัวข้อ “Bringing Computational Thinking to – 12” หัวข้อย่อย ได้แก่ วิศวกรรม วิทยาการคำนวณ และเสต็มศึกษา ตังแต่วันที่ 18- 20 ตุลา คม 2561 ณ โรงแรมแอนดืบาสซาเดอร์ สุขุมวิทย์  กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศ ร่วทั้งการเปิดโอกาสในนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระดับนานชาติ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ismtec2018.ipst.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.