ขอเชิญร่วมงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ(“Thailand Research Expo 2018”)

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับหน่วงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ(“Thailand Research Expo 2018″ขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหา คม 2561 ณ โรงแรมเซ้นทราแกรนด์ เซ็นทราเวลด์ กรุเทพฯ ภายใต้แนวคิด”วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนและผักดันให้การนำผลงานวิจัยและนวัตรกรรม ซึ้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพะราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน ในศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ ภายใต้งานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ

  1. ภาคการประชุม/สัมนา 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อเรื่องได้แก่

1.1  การประชุม/สัมนาขนาดใหญ่ ในหัวสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงาวิจัยของประเทศ

1.2 การประชุม/สัมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข

1.3 การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นที่น่าสนใจ

2.ภาคนิทรรศการ

2.1  นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ 9   นิทรรศการเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรารงกรณ์บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

2.2 นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมด้วย”นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์”รวมถึง”ผลงานวิจัยตอบพื้นที่”

2.3 นิทรรศการ การผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน

2.4 นิทรรศการ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

3. กิจกรรม Research Expo 2018

4. กิจกรรม Hight Stage

5. กิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย(Research Clinic)

6.กิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมแห่งชาติ  2561 ( Thailand Research Expo 2018 Award)

7. การจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2561

จึงขอเชิญและบุคลากรเข้าร่วม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″(“Thailand Research Expo 2018”) สามารถลงทะเบียนเข้ารวมงานได้ในภาคประชุม ผ่านทาง www.researchexpo.ncct.go.th   หรือ www.nrct.g.th

 

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.