วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

                           ด้วย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการพัฒนาวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (Journal of Sustainable Tourism Development) จำนวน 2 ฉบับต่อปี ตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ

                           ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงขอเชิญท่านร่วมส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (Journal of Sustainable Tourism Development) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองบรรณาธิการวารสารของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้การส่งบทความไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์      : 0 2244 5076

โทรสาร        : 0 2244 5710

E-mail         : thmsdu.research@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.