วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563

                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยจัดให้มีรางวัล TTF AWARD เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อรับการพิจารณารางวัลดังกล่าว มาที่โครงการรางวัล TTF AWARD งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย

โทรศัพท์  : 0 2564 4441 – 79 ต่อ 1819

โทรสาร    : 0 2564 3151

อีเมล์        : rue2517@hotmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.