ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Spread the love

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on Word Sustainable Development (WSD 2020) ในวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตภุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติ

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความ และการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://icru.nstru.ac.th/    ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์   : 0 7580 3120, 0 7537 7742

อีเมล์         : rdinstru@hotmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.