ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Spread the love
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

          ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรม ประกอบด้วย 1. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 (อบรมระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา)  2. หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001:2013 (Cloud Security Standard: CSS) รุ่นที่ 5 (อบรมระหว่างวันที่ 3-5 และ 16-18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา)  จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.NSTDAacademy.com 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.