ขอเชิญส่ผลงานวิชาการเข้าประกาดผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minisert Road Safety Awards ในงานสัมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

Spread the love

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) คณะกรรมการจัดการงานสัมนาระดับนนานาชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ได้กำหนดจัดการสัมนาระดับชาติ  เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และจัดทำข้อมูลขอเสนอด้านวิจัย/โครงการและนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ภาคเครือข่าย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการประชุมระดับประเทศ โดยกำหนดให้มีกำหนดมีการมอบ รางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์องกรทีดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางขอประเทศไทย

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิชาการ งานบุคคล หรือองคืกรที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับรางวัลPrime Minister Road Safety Awards ครั้งที่ 14 โดยสามารถกรอกแบบฟร์อม์ส่งทางไปรษณีย์อิเล็ทรนิกส์ kulleab@gmail.com  http://www.nmt.or.th/

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.