ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่” ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารสารสนเทศ (อาคาร 28) มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครอยุธยา หันตรา เพื่อเป็นเวที่เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านออนไลน์ได้ที่ http://www.ruscon.rmutsb.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 09-7270 8866 อีเมล์ : rdi@rmutsb.ac.th ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2564

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.