ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย

Spread the love

                        สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่จำเป็นจะต้องพัฒนาและเสริมสร้างการกระจายเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคให้เกิดความเสมอภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในชุมชน โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมในชุมชนภายใต้นโยบายของรัฐบาลซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ ” ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ด้วยเหตุนี้เพื่อการกระตุ้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรวมไปถึงการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ให้เกิดขึ้นทางศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship Center : IDE Regional Bootcamp) หรือที่เรียกว่า ” ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน ” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะการสร้างหมายเช็ตด้านนวัตกรรม ( Innovation Mindset )

                        ทางศูนย์ IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเรียนเชิญท่านและทีมงานในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม และประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย 

                       โดยสนับค่าอบรมสัมนา รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก 2 คืนสำหรับคืนวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 (สำหรับผู้เข้าร่วมนอกสถานที่) รวมค่าอุปกรณ์ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสัมมนา แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ท่านจะต้องเดินทางมาเข้าร่วมตามสถานที่ดังกล่าวด้วยตัวท่านเอง

                        ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความจำนงผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือสมัครเข้าร่วมผ่านลิงค์ http://forms.gle/ed65Ru95GuxqR5wF9 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน ดำเนินการการคัดเลือกและประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้าร่วมในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00น.

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน           : คุณวิภาดา หรือคุณอิศรา     เบอร์ติดต่อ 02 – 697 – 6865

E-mail                     : wiphada.y@idethailand.net

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย