ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

          ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          การจัดงาน Education ICT Forum 2020 จะเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงขอเชิญท่านและบุคลากรของท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aprilseries.com   

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.