วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย(Interence) ภายใต้หัวข้อ “HUman Resources Mange in Highgr Education”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยจาก 12  ประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในนามโครงการ “Stattegic Human Resoures Mangement for Southeast Asian University(HR4AISA)ได้จัดประชุมนานาชาติด้านการบริหารทรัยากรมนุษยศาสตร์ภายใต้ หัวข้อ”HUMAN Resources Mangement in Higher Education”ในวันศุกที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 0.900 – 16.15 น. ณ ห้องประชุม LA 107 -108และ LA 106 ตึก คณะศิลป์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจบุคลาการที่สนใจเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยสมัครผ่านผ่านระบบ และสมารถได้ที่ QR Code

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถรับผู้เข้าร่วม ประชุมนานาชาติได้ไม่เกิน 100 ท่าน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.