ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 แลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัตนโกสินทร์

Spread the love

ประชาสัมพันธ์งดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5  และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (The 5th RMUTR Nationa Conference and the 2 nd  RMUTR International Conference)” นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยังยืน” (Innovatiove Technology and Creative work toward Sustaiinable Development) ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้โอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์วิจัย เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกของท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 5และการประชุวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2021/th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.