ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “รวมพลังประชาคมวิจัยขับเคลื่อนไทยด้วย BCG Model” โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ "รวมพลังประชาคมวิจัยขับเคลื่อนไทยด้วย BCG Model" โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ท่านสามารถรับชมไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่าน zoom : https://zoom.us/meeting/register/tJwvcuirqzIuE903mSD11ShCPTFwZ3LO85Tr

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย