วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักวิจัยมีทักษะด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติได้  ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเป็นวิทยากรบรรยาย รูปแบบ หลักเกณฑ์การเขียนบทความวิจัย รวมถึงเทคนิคการเขียนบทความยังไงให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ  

 

 

สแกน QR Code เอกสารการอบรม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.