ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

Spread the love

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

        ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education NEXT Forum 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษาในอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

        เมื่อทุกอย่างไม่เหมือนเดิม ภายใต้วิถีการศึกษาใหม่ การเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งของประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดการกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าวทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรของท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.conferencethaiseries.com 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.