ทรรศนะ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Spread the love
ทรรศนะ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

         “อุตสาหกรรมโรงแรมในยุค New Normal จะไม่ร่วง หากปรับ Business & Operations Model ยกตัวอย่างเช่น การสร้างความเชื่อมั่นในบุคลากรของโรงแรมว่าปลอดเชื้อโรค การ Lean ค่าใช้จ่าย รวมทั้งการเพิ่มบริการอื่นๆ ได้แก่ การขายอาหาร Delivery, ให้บริการห้อง Day Use และ Long-term Stay”

————————————

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.