ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Spread the love

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ” งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ research.kpru.ac.th/conference6    และสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทรศัพท์   : 09 0941 4809

โทรสาร     : 055 706518

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.