ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทราบ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ techcon.siamtechu.net กำหนดส่งบทความวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 15 เมษายน 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.